http://www.cchi.cz  ČCHI CLINIC   Čchi Institut   e-Shop 
Cvičení pro zdraví Cvičení pro zdraví pro seniory Zhong Yuan Qigong (čung-jüan čchi-kung) Zprávy a videa
CCHI Institut

Zhong Yuan Qigong (čung-jüan čchi-kung)

Krásný den,vstoupili jste na stránky Čung-jüan-čchi-kung (ZY Qigong.)

Tak jako v Indii má velkou oblibu Joga.
Tak v Číně QIGONG [čchi-kung]. Výraz qigong se nejčastěji překládá jako "práce s energií".

Při ranních i večerních procházkách v parcích i uličkách vidíte cvičit Qigong [čchi-kung].

ANO právě qigong [čchi-kung] provází Čínu a její historii tisíce let.
Za dobu historie QIGONGU [čchi-kung] se v Čině zrodilo několik škol (směrů).

Škola, kterou Vám chci představit se jmenuje Zhong Yuan Qigong / Čung jüan čchi kung

Představitel školy mistr Xu Mingtang
Představitel školy mistr Xu Mingtang

Zhong Yuan Qigong je jednoduchá věda o životě...".

Čung-jüan je rovina ve střední Číně, v oblasti řeky Chuang-che, Žluté řeky. Tato oblast je považována za kolébku čínské kultury, právě zde se předpokládá vznik systému ZY Qigong.

Systém ZYQ je rozsáhlý, celistvý a univerzální. Zasahuje do různých oblastí lidského bytí – vzdělávání, osobní rozvoj, léčení, obsahuje koncept vzniku a vývoje vesmíru a člověka jako jeho součásti.

Systém rozvoje: žáci se učí základním dovednostem a metodám, které jim umožní harmonizovat jejich zdravotní stav. Seznamují se s metodami obnovy zdraví a životních schopností člověka.

Čung - jüan - čchi - kung.

Čung znamená střed a prostředí.

Jüan označuje počátek, prapůvod, pramen, přirozený zdroj.

Ve vztahu k čchi-kungu znamená Čung "střední cestu", "respektování středu" a "rovnováhu".

Čchi je substance (energie), která existuje v každém bodu vesmíru. Skládá se ze tří komponentů: materiální, energetické a informační.

Kung je to činnost, práce, kterou vynaložíme, abychom se naučili ovládat energii-čchi.

Proč cvičit ZYQ_

Člověk je součásti vesmíru a je s ním spjat v neustálém cyklu změn. Z pohledu ZYQ je člověk osou v systému Země-člověk-nebe. Z tohoto pohledu jsme každý středem vesmíru a díky tomu máme každý možnost prostřednictvím vlastního rozvoje, dozvědět se něco o svém místě v tomto celku, pochopit své poslání.
 
Jak mi pomůže?
Z pohledu lidského zdraví nastávají nemoci v případě: nedostatku a nerovnováhy energie yin - yang v těle člověka.
Cvičením ZYQ nastolíme rovnováhu v našem fyzickém těle, harmonizujeme naše emoce. Zvyšuje se nám schopnost koncentrace, zaměření na vlastní nitro.

1. STUPEŇ ZYQ
Cílem cvičení 1. stupně je aktivace energie-čchi ve spodním sia-tan-tchienu, dostatkem kvalitní čchi, dochází k správné cirkulaci energie přes dráhy/meridiany/, zprůchodnění zablokovaných úseků. Učíme se ovládat svoji vnitřní energii pro zlepšení zdraví (rovnováha yin-yang).
Tento sytém je celistvý! Můžete cvičit i jiné směry a přitom se ani s jedním nevylučuje, naopak dává větší rozhled a komplexnost.

Oprávnění vyučovat stupně ZY-QIGONG [Čung-jüan-čchi-kung] mají pouze certifikovaní instruktoři.
ZYQ instruktor certifikát

Spol. CCHI s r. o.
CIL: Pomáhat těm, kteří chtějí pomoci v udržení zdraví.
TOPlist